ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng Quý khách đến với website https://vietlotusfoods.com.vn

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ nào trên https://vietlotusfoods.com.vn

Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

(i) Mua Sản Phẩm bán trên https://vietlotusfoods.com.vn

(ii) Và có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên https://vietlotusfoods.com.vn

1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là “Khách Hàng“) bao gồm:

(i) Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên https://vietlotusfoods.com.vn, trừ giao dịch mua các Sản Phẩm phải đăng ký hoặc sản phẩm khác theo quy định của pháp luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý

(ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cách hình thành hợp đồng

2.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên https://vietlotusfoods.com.vn trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Shop tới Khách Hàng. Các bước hình thành Hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách Hàng đặt hàng trên https://vietlotusfoods.com.vn (“Đơn Đặt Hàng”)

Bước 2: Chúng tôi sẽ gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng (danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ) vào địa chỉ email của Khách Hàng bằng Email: cskh@vietlotusfoods.com.vn hoặc gửi tin nhắn vào số điện thoại đặt hàng của Khách Hàng qua số điện thoại 0961 1616 70.

Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực kể từ thời điểm https://vietlotusfoods.com.vn gửi xác nhận như nêu tại Bước 2.

2.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên https://vietlotusfoods.com.vn

Shop có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên https://vietlotusfoods.com.vn. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên https://vietlotusfoods.com.vn.

2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Shop có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua; (ii) giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào; (iii) các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính sách khuyến mại.

Vì vậy, Shop có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Shop sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

Giá cả và thanh toán

3.1. Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng.

3.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.


Recommended Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *